I'm a Title. Click to edit me 

GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LLOGUERS

GESTIÓ DE VENDES

 

 • Valoració de l'immoble segons el mercat actual.

 • Assessorament a la propietat sobre la millor rendibilitat del seu lloguer.

 • Fotografies i publicitat (Internet, cartells en la finca, anuncis en l'expositor   de la nostra oficina, fullets informatius, oferiment personal a la nostra cartera de clients).

 • Selecció dels inquilins fent una valoració acurada de les seves garanties econòmiques.

 • Tramitació de la cèdula d'habitabilitat.

 • Tramitació de la cèdula d’habitabilitat i del certificat d’eficiència energètica

 • Servei de contractació d'assegurances.

 • Formalització de contractes d'arrendament amb les clàusules adequades a cada cas.

 • Constitució de fiances en la Cambra de la propietat.

 

 • Valoració d'immobles segons el mercat actual.
 • Fotografies i publicitat (Internet, cartells en la mateixa finca, cartells en l'expositor de la nostra oficina,fullets informatius, oferiment personal a la nostra cartera de clients).
 • Assessorament als possibles compradors, per resoldre els dubtes que puguin sorgir abans de comprar un immoble.
 • Seguiment del procés de compravenda, amb la redacció del contracte d'arres, fins al moment de l'escriptura i posterior pagament de la plusvàlua.

© 2017 Solá-Isern. Tots els drets reservats.