DRET MERCANTIL

SOLÁ-­ISERN OFEREIX ALS SEUS CLIENTS ASSESSORAMENT EN DRET MERCANTIL


 

. Contractes de tot tipus.
. Constitució de societats.
. Reclamacions de quantitat.
. Assessorament en la redacció i interpretació de contractes mercantils.

. Arrendaments, compravendes, opció de compra, prestació de serveis.

. Constitució de societats.
. Dissolució i liquidació.
. Reclamació de deutes comercials.
. Concursos de creditors.

© 2017 Solá-Isern. Tots els drets reservats.