DRET LABORAL

SOLÁ­-ISERN OFEREIX ALS SEUS CLIENTS ASSESSORAMENT EN DRET LABORAL


 

∙ Redacció de contrates de treball.
∙ Reclamacions de quantitat i drets.
∙ Acomiadaments i sancions. Règim disciplinari laboral.
∙ Mobilitat geogràfica i funcional.
∙ Modificació substancial de les condicions de treball.
∙ Expedients de regulació de treball.
∙ Incapacitats i pensions.
∙ Reclamacions derivades d’assetjament laboral o mobbing.
∙ Dret penal­ i laboral. Assessorament i defensa judicial.

© 2017 Solá-Isern. Tots els drets reservats.