DRET DE FAMÍLIA

SOLÁ­-ISERN OFEREIX ALS SEUS CLIENTS ASSESSORAMENT EN DRET DE FAMÍLIA


 

∙ Tramitació de qualsevol tipus de procediment de separació i divorci.

∙ Nul·litats eclesiàstiques
∙ Parelles de fet.
∙ Custòdia dels fills.
∙ Liquidació de béns ganancials.
∙ Incapacitat.
∙ Tutela i curatela.
∙ Paternitat i filiació.
∙ Maltractaments, violència de gènere.

© 2017 Solá-Isern. Tots els drets reservats.