DRET CIVIL

SOLÁ-­ISERN OFEREIX ALS SEUS CLIENTS ASSESSORAMENT EN MATÈRIA DE DRET CIVIL


 

Assistència lletrada en tot tipus de procediments civils davant els jutjats i tribunals de l’àrea civil.

∙ Reclamació d’impagats i deutes.
∙ Concurs de creditors.
∙ Indemnitzacions.
∙ Responsabilitat civil contractual i extracontractual.

∙ Redacció i revisió de contractes de tot tipus.
∙ Assistència a notaries.
∙ Arrendaments urbans i rústics.
∙ Desnonaments i reclamacions de quantitat.
∙ Herències i successions.

© 2017 Solá-Isern. Tots els drets reservats.