ASSESSORAMENT FISCAL, LABORAL ​I COMPTABLE

SOLÁ-ISERN OFEREIX AlS SEUS CLIENTS ASSESSORAMENT  INTEGRAL PER A LA SEVA EMPRESAa) Fiscal
• Declaracions d’impostos: renda, patrimoni, societats, IVA, pagaments fraccionats, retencions, IAE.

• Assessorament de recursos i reclamacions.
• Assistència davant d’inspeccions.
• Assessorament permanent i planificació fiscal.

 

b) Comptable
• Organització i posada en marxa de la comptabilitat oficial.
• Confecció de comptabilitat d’acord amb la legislació mercantil.
• Regularització, tancament de la comptabilitat i obtenció dels comptes anuals.

c) Laboral
• Contractació laboral.
• Nòmines.
• Seguretat social (TC­1, TC­2).
• Autònoms.
• Assistència a magistratura.

 

 

© 2017 Solá-Isern. Tots els drets reservats.